Jogi tanácsadás

 • munkajogi ügyek
 • bérkövetelések
 • csôdeljárások
 • határon átnyúló jogi ügyek
 • társadalombiztosítási ügyek
 • ügyfelek képviselete
 • tanácsadás
 • kooperációs partnerink segítségével bármilyen jogi ügy intézése Magyarországon és német nyelvterületen

Fordítások/tolmácsolás

 • szerzôdések fordítása
 • felmondások, felszólítások elkészítése
 • ügyek intézése tolmácsolással